Zdalne odczyty

FlowService oferuje systemy zdalnych odczytów wodomierzy i ciepłomierzy. W naszej ofercie są systemy radiowe jak i przewodowe.
Nasze rozwiązania umożliwiają monitorowanie takich wielkości jak:

 • energia cieplna
 • woda
 • energia elektryczna
 • temperatura
 • gaz
 • ilość produkowanych sztuk
 • inne, dające się zmierzyć wielkości

Szczególną uwagę poświęcamy systemom zdalnych odczytów ciepłomierzy i wodomierzy zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych. Zainstalowanie takiego systemu w budynku niesie za sobą określone korzyści:

 • lokatorowi dostarcza narzędzia pozwalającego wspomaga zarządzanie wodą i ciepłem w swoim lokalu,
 • administratorowi
  • dostarcza dnych o odczytach do rozliczeń lokatorów
  • pozwala na szybkie wykrywanie awarii oraz bieżacej oceny stanu instalacji (bilans wody, ciepła)

Poniższe dwa schematy obrazują architekturę systemu w dwóch przykładowych wariantach realizacyjnych.

Wariant 1. Ciepłomierze i wodomierze połączone magistralą MBUS.

Wariant 2. Wodomierze połączone magistralą MBUS z wykorzystaniem dodatkowych liczników.

 

Stosując takie rozwiazania sprzętowe jesteśmy w stanie pozyskiwać dane pomiarowe i poprzez ich składowanie i przeliczanie, dostarczać raportów związanych np. ze zużyciem wody, rozkładem zużycia w okresach.
Ilustrują to przykłdowe diagramy:

Zajrzyj również do sekcji Download

 

Contact